• Meer informatie

Huldiging vrijwilligers bij het H. Hartfeest

Zondag 10 juni werd het jaarlijkse H.Hartfeest gevierd in de parochiekerk in Lemelerveld.
Tijdens dit feest wordt er altijd aandacht besteed aan vrijwilligers die al een hele tijd voor de kerk actief zijn. Pastoraal medewerkster Marga klein Overmeen had het in haar overweging over het ontstaan van de verering van het  H. Hart van Jezus en kerken die hieraan werden toegewijd. Zo ook onze kerk. Vrijwilligers zijn een beetje het hart van Jezus. Mooier en treffender kun je het niet zeggen.
Na afloop van de viering was er koffie in het parochiecentrum.

Hier werden Dinie Ruiter, Riek Hondeveld en Martin Haas extra in het zonnetje gezet omdat ze al heel veel jaren belangeloos hun werk doen voor de geloofsgemeenschap.
Bestuursleden van de locatieraad spraken lovende woorden over hen.
Dinie Ruiter (25 jaar vrijwilligster) begon bij het kinderpastoraat, vertegenwoordigde onze parochie in de Raad van Kerken en later werd ze lid van de werkgroep  die de woord-communievieringen verzorgt en nu zorgt ze ervoor dat de voorgangers, akolieten en misdienaars er tiptop bijlopen in schone en gestreken kleding. En ondertussen zingt ze ook al 25 jaar in het dameskoor.
Riek Hondeveld  helpt al 25 jaar mee in de groep die ons kerkgebouw altijd voorziet van fraaie bloemstukken. En in de tussentijd was ze lid van de parochievergadering en hielp ze het kerkgebouw schoonmaken. Nu helpt ze ook nog mee in het seniorenpastoraat.
Martin Haas (50 jaar vrijwilliger) is bijna geboren met de kerksleutels in de hand. Hij werd als kind al misdienaar, vervolgens akoliet en lector en daarna koster. Hij zat en zit nog in verschillende werkgroepen en is voorzitter van de pastoraatsgroep.
Allen kregen een oorkonde en bloemen.
Mieke Spoolder en Ria Veltmaat zijn ook 25 jaar vrijwilligster maar zij konden deze morgen niet aanwezig zijn. Zij zullen op een later tijdstip worden gehuldigd.
De locatieraad prees, feliciteerde en bedankte de jubilarissen voor hun jarenlange inzet. “We kunnen niet zonder vrijwilligers en we zijn trots op deze mensen”, werd er gezegd. Zonder vrijwilligers kun je als parochie niet bestaan.
Vervolgens werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.