• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Benoemingen

Afgelopen week hebben het pastoraal team en het bestuur van onze Emmanuelparochie kennis mogen maken met pastoraal werkster Marga klein Overmeen – Groot Zwaaftink en kandidaat-priester Johan Rutgers.

Marga klein Overmeen woont in Heeten. Zij heeft in de afgelopen jaren gewerkt als districtscatecheet in Tubbergen en als pastoraal werker in de Lebuïnusparochie in Deventer en in drie samenwerkende parochies rond Enschede.

Johan Rutgers is nu nog priesterstudent van het Ariënsinstituut in Utrecht.  Hij is geboren en getogen in Hengelo (Gelderland) en hij rondt op dit moment zijn pastorale stage in Arnhem af.

Johan zal op 11 juni aanstaande in de kathedraal van Utrecht tot diaken worden gewijd en op 12 november volgt dan de priesterwijding.

Beiden zullen in juni beginnen met hun werkzaamheden in onze parochie.

De presentatieviering van de beide teamleden zal pas na de zomer-vakantie zijn, op donderdagavond 8 september, als begin van het nieuwe pastorale jaar.

Wij zijn de aartsbisschop dankbaar voor de snelle invulling van de vacatures die waren ontstaan door het vertrek van Lonneke en Clazien.

Wij wensen Marga klein Overmeen en Johan Rutgers alle goeds toe en Gods rijkste zegen voor hun pastorale arbeid in onze parochie.