• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Chrismamis

Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Datum: woensdag 23 maart 2016

Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn

Aanvang: 19.00 uur

De Chrismamis is een viering voor heel ons bisdom. Iedereen is van harte welkom! Dit jaar zullen ook medechristenen die uit het Midden-Oosten hebben moeten vluchten en die in het asielzoekerscentrum van Apeldoorn verblijven, actief betrokken worden bij deze viering.

Een pastoraal werk(st)er zal een speciaal woord richten tot de aanwezige kinderen/jongeren,

om uitleg te geven over de betekenis van de verschillende HH. Oliën.

Het Groot Emmauskoor uit Apeldoorn zal de zang verzorgen.

Overhandiging nieuwe HH. Oliën

De overhandiging van de nieuwe HH. Oliën na afloop van de Chrismamis geschiedt op drie plaatsen in de kerk en wel per vicariaat.

Afgifte oude HH. Oliën

Voorafgaande aan de Chrismamis kunnen de HH. Oliën worden afgegeven die in het voorgaande jaar gezegend of gewijd zijn.

Voedselbank en Kledingbank

Degenen die naar de Chrismamis komen, nodig ik uit voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Tevens kunt u koffie, thee en chocolademelk voor de bakfiets van het straatteam meenemen, voor dak- en thuisloze medemensen in Apeldoorn. Graag ook kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, waarmee u mensen met financiële moeilijkheden kunt helpen. In het bijzonder is er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school alsook aan herenkleding in kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.santegidio.nl. Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.

Wens

Van harte hoop ik – mede namens de andere leden van de Bisdomstaf – dat vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, leden van onze parochiebesturen, locatieraden, pastoraats-groepen en andere parochianen deze feestelijke Chrismamis komen meevieren.

 

Met hartelijke groet, in Christo,

+ Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

NB Er is parkeergelegenheid in de Rosariumstraat, gelegen op twee à drie minuten loopafstand van de kerk.

 

Vanuit onze parochie gaan Willy Veltmaat en Leo Broeks naar de Christmamis.

Mocht U belangstelling hebben om naar deze viering te gaan, maar geen vervoer, neem dan contact op met een van hen om eventueel samen te rijden.