• Meer informatie

De viering van aswoensdag

Als gevolg van een bisschoppelijk besluit, mag het  Askruisje in een RK kerk alleen door een priester  of diaken opgelegd worden. Twee  jaar geleden mocht  de as ook nog door een pastoraalwerker ,acoliet of dominee uitgereikt worden. Dit jaar is er in onze parochie een Eucharistieviering met het opleggen van het Askruisje in Ommen, Heino, Dalfsen en Dedemsvaart.

Nu is er vanuit de Brugkerk een uitnodiging gekomen om daar een Aswoensdagviering te houden. Deze viering valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken, maar wordt georganiseerd vanuit de PKN. Nolly  Holterman verleent vanuit onze H. Hart kerk medewerking aan deze viering.

De as komt niet van verbrande gewijde takjes, maar de symboliek blijft het zelfde. Het askruisje wordt gezien als symbool van berouw, boetvaardigheid en voorbereiding op het Paasfeest.  Laten  we niet teleurgesteld zijn , omdat er in onze kerk geen Aswoensdagviering gehouden kan worden.

De viering in de Brugkerk is op 10 februari om 18.30 uur. Iedereen is welkom.

Namens de pastoraatsgroep

André van der Vegte