• Meer informatie

Eerste bekendmaking opbrengst Kerkbalans nog even uitgesteld.

Afgelopen maandag heeft de werkgroep kerkbalans de enveloppen van de actie geopend en een telling gemaakt. Daar echter nog  een wijk ontbrak door ziekte van de wijkvertegenwoordiger in de voorafgaande week, zijn er een behoorlijk aantal enveloppen nog niet binnen.

Een bedrag noemen heeft op dit moment dan ook weinig zin, omdat het geen vergelijk is met de situatie vorig jaar. Ik hoop op uw begrip hiervoor. Zodra het tellen kan worden afgemaakt, maken we het bedrag bekend.

 

Leo Broeks, penningmeester.