• Meer informatie

Kerstpakkettenaktie Sociaal Steunpunt

De lemelerveldse ondernemers hebben weer toegezegd bij te willen dragen door artikelen, giften en/of  kortingen op waardebonnen te geven.

Velen van U hebben al zegels voor ons verzameld in de ondertussen afgelopen pakkettenaktie bij de Coop. Hartelijk dank hiervoor. U kunt de kerstpakketten nog verder helpen vullen, door een gift over te maken op bankrekening NL23 RABO 0120 8486 43 o.v.v. Kerstpakketactie. In onze kerk zal er na de vieringen op Kerstavond en Eerste Kerstdag een deurkollekte voor de kerstpakkettenaktie worden gehouden..

 

Alvast bedankt voor Uw bijdrage, namens alle minima