• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Adventsactie 2015

Jong geleerd is oud gedaan, een bekende uitspraak die zeker opgaat voor het zorgen voor jezelf, je lichaam, je gebit en wat je eet. Maar hoe leer je dat, als je ouders en leerkrachten er nauwelijks iets over geleerd hebben? De meeste mensen in het Afrikaanse Togo weten maar weinig over gezondheid. Van de zes miljoen inwoners heeft ongeveer de helft minder dan een dollar per dag te besteden. Over vitaminen en gezonde voeding nadenken gebeurt niet; het moet gewoon goedkoop zijn en de honger stillen. Ook de gezondheidszorg laat in veel gebieden te wensen over. Zo zijn er maar 35 tandartsen in het hele land.

In de stad Kpalimé loopt een uniek project: een schoolartsen- en consultatiebureaudienst voor de schoolgaande jeugd. De artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau leren kinderen, hun ouders en onderwijzers hoe ze gezond kunnen blijven.

 

‘Van alle kinderen in Togo is 80% ziek. De helft van de schoolgaande kinderen heeft koorts. Daar lopen ze gewoon mee door, want er is geen dokter in de buurt. 90% van alle klachten die wij zien, komt voort uit een gebrek aan kennis over voeding en hygiëne,’ aldus Jouke Schat van de stichting die dit project ondersteunt. ‘We proberen mensen te leren dat ze niet ziek hoeven te worden, dat de meeste problemen te voorkomen zijn.’

 

Adventsactie steunt het consultatiebureau drie jaar. In het eerste jaar lag de nadruk op het invoeren van EHBO op de deelnemende scholen, een handenwasprogramma en het onderzoeken en behandelen van kinderen. In het tweede jaar zijn er tandenborstels en tandpasta uitgedeeld op 55 basisscholen, werden de gebitten onderzocht en kleine behandelingen uitgevoerd.

 

Met de bijdrage van Adventsactie van dit jaar wil het consultatiebureau de kennis die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan bij hun uitvoerende werk, op grote schaal gaan delen. Onderwijzers worden opgeleid om eenvoudige problemen bij kinderen te herkennen, uitleg en voorlichting te geven en om zo nodig door te verwijzen naar professionele hulpverleners, waaronder het centrum. Ook de ouders en kinderen krijgen voorlichting over voeding en gezondheid.

Gezond zijn willen we toch allemaal!  Laten we daarom Adventsactie helpen dit mogelijk te maken. In de gebedsviering van 6 december met zang van Con Amore is er volop aandacht voor deze actie en is de collecte hiervoor bestemd.

Naast de grote wereldproblemen veraf willen wij onze ogen ook niet sluiten voor de problemen, zorgen, wensen en verlangens zoals iedereen van ons hier die persoonlijk heeft.

In deze viering is het dan ook mogelijk om een persoonlijke intentie op te schrijven die tijdens de voorbeden voorgelezen zal worden.

Gedurende de gehele Advent staat de bekende MOV-bus achter in de kerk. Rechtstreeks geld overmaken op het rekeningnummer van onze parochie NL34 RABO 0127801405 o.v.v. Adventsactie kan ook, of op rekening NL89 INGB 0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.