• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Jubilerende koorleden

Voorwaar een prestatie waar de geloofsgemeenschap hen erg dankbaar voor is.

Onder het toeziend oog van hun collega-zangers van het dames- en herenkoor, familieleden en parochianen kregen ze de bijbehorende versierselen van de Gregoriusvereniging opgespeld door de voorganger in de viering, de heer Johan Neppelenbroek. Voor Johan Huijsmans was dat een gouden speld en voor Willemien Smeenk een eremedaille in zilver.

Daarnaast kregen ze een oorkonde en werden ze samen met hun partners Rie en Herman in de bloemen gezet.

Johan Neppelenbroek feliciteerde hen namens alle aanwezigen en bedankte hen voor de vele, vele keren dat ze gezongen hebben en sprak de wens uit dat ze nog heel lang mogen blijven zingen. Dit werd met een groot applaus door de kerkgangers  onderstreept.

De parochie is blij met zulke koorleden. En niet alleen de parochie, het zijn mensen die zich naast vrijwilligerswerk voor de parochie ook inzetten voor de Lemelerveldse gemeenschap.

Na afloop hebben het dames- en herenkoor een gezellig Caeciliafeest gevierd in “hun stamcafé”, het parochiecentrum. Daar werden de jubilarissen nog toegesproken en toegezongen door de besturen van het dames- en herenkoor en er werd hen daarbij een attentie overhandigd. Na deze gezellige avond kunnen de koorleden er weer een jaar tegen.