• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Agenda parochieavond 2015

 

 1. Opening door voorzitter Willy Veltmaat
 2. Openingsgebed door de pastor/pastoor
 3. Notulen parochieavond 13-11-2014. Deze staan elders in het parochieblad afgedrukt.
 4. Mededeling locatieraad. Terugblik op het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.
 5. Mededeling vanuit het pastorale team door pastor/pastoor
 6. Parochiemonitor door Arnold Huysmans
 7. Informatie vanuit de pastoraatsgroep
 8. Financiële zaken. Penningmeester, Leo Broeks, zal verslag doen over het jaar 2014
 9. Trekking nummerreeks vrijval obligaties.
 10. Rondvraag
 11. Korte pauze
 12. Gastspreker vice-voorzitter bestuur Emmanuelparochie Hermien Schoorlemmer zal vertellen over haar werk als politieagente bij de eerste opvang.
 13. Sluiting

                Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!