• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Boerderijviering 25 oktober

Zondag 25 oktober werd er een oogstdank/boerderijviering gehouden op het bedrijf van Annemarie en Herbert Noordman in Lemelerveld. De viering werd georganiseerd door Kerk In Platteland.
In een schoongemaakte afdeling, waar alleen nog een paarzeugen gehuisvest waren, woonden ruim tachtig mensen een viering bij met als thema “grondgebonden”. Vanuit dit thema werd een toelichting gegeven vanuit de melkveehouderij en de varkenshouderij. Vanuit geestelijk perspectief werd door Lonneke Gunnink, pastor bij de Emmanuel Parochie, de mens achter het agrarisch bedrijf belicht.

De agrarische sector is  in het verleden altijd sterk verweven met de  grond geweest. Het bepaalde de productie op het bedrijf. Door import van veevoergrondstoffen is deze gebondenheid verwaterd en is het ondernemers speelveld veranderd en daarmee de markt veranderd. Bedrijven werden groter en intensiever en gespecialiseerder. Veel is er veranderd om ook maatschappelijk acceptatie te houden in de toenemende schaalvergroting. Daarnaast is er toch, ondanks de vergroting, veel winst geboekt op milieu en welzijnsaspecten. Schommelingen in de markt hebben echter wel een grotere impact op de bedrijven en daarmee op de ondernemer als mens. Het vraagt grotere vaardigheden en weerbaarheid tegen spanningen. Pastor Gunnink refereerde aan het verhaal van de talenten uit de bijbel om aan te geven, hoe wij met onze eigen talenten als mens om kunnen gaan en daar eigenwaarde kunnen vinden en keuzes kunnen maken die ons leven een volwaardiger mens maken. Dit gaat niet alleen op in de agrarische sector, maar het is wel bijzonderder door grondgebonden zijn aan je geboorteplek, je levenswerk, je bedrijf.

De familie Noordman drukte dit in hun woordje kernachtig uit: “Dit bedrijf hebben we samen opgebouwd en daar zijn we trots op en het is onze passie!”

Onder genot van koffie en krentenbrood werd er nog lang nagepraat.