• 150 jaar

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans 2023

Geeft u voor de kerk van morgen?

In januari 2023 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Velen hebben een incassomachtiging afgegeven. Dan wordt de toezegging vanzelf afgeschreven. Voor diegenen die aangegeven hebben zelfstandig de toezegging over te maken is helaas niet van iedereen een bijdrage ontvangen. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit -mocht u het nog niet hebben gedaan- alsnog wilt doen!

Onze locatie is volledig afhankelijk van de bijdragen van onze leden. Uw bijdrage is daarom ook van groot belang. We gebruiken uw gift onder andere voor ons gebouwenonderhoud, de urnenmuur en onze verplichtingen naar de Emmanuelparochie. Mogen we alsnog op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op NL 11RABO0127.802.207 onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023.’ Alvast hartelijk dank!