• Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

        Meer informatie

 

Caritaszondag: Laat je licht stralen

De eerste twee weekenden van oktober zullen in het teken staan van het werk van Caritas. Ook in uw kerk zal daar aandacht voor zijn.
De Caritasgroep van uw geloofsgemeenschap zal zich presenteren. Ze zullen vertellen wat hun werk inhoudt, er zal gecollecteerd worden voor Caritas en u als kerkganger krijgt een klein presentje mee naar huis. Dat presentje mag u weggeven aan een ander. Dit onder het motto “ik zie je, mijn naaste”. Zo geven wij uitdrukking aan waar wij als christen voor staan en willen op deze wijze een lichtje zijn voor onze medemens.
Het leven is duur geworden. De ene crisis bestaat naast de andere. Armoede neemt hand over hand toe.
Het is daarom belangrijk om als Caritas zichtbaar te zijn en te blijven.
Met deze Caritaszondagen laat de Caritas hun licht stralen zodat zij zichtbaar zijn voor alle mensen!
En u, ja u die dit leest, hebt u hulp nodig, zit u in directe financiële nood, schroom niet om contact op te nemen met de Caritasgroep van uw kerk. Natuurlijk mag u mij daarvoor ook benaderen. Graag zelfs!

Mede namens de PCI Emmanuel, Pastor Marga klein Overmeen