• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

De tentviering

Op zondag 13 augustus kwamen ongeveer 450 mensen naar de tentdienst op het feestterrein. Het thema van deze viering was Time-Out! Alsmaar doorgaan in je leven is voor niemand goed. Soms is het beter een time-out te nemen, een pauze in te lassen, een rustmoment of tijd voor iets anders dat ook van waarde is! Ooit schiep God de rustdag, vast niet voor niets! Hier hebben we met elkaar over nagedacht.

Tess en Roos Cuppen hebben tijdens deze dienst prachtige liederen gezongen en een gelegenheidskoortje onder leiding van Wim Pardoen zorgde ervoor dat een ieder in de tent meezong met de bekende liederen. Joop Butti en Georg Naber gingen in de viering voor en hadden een mooie sketch in elkaar gezet waarin de time out op komische wijze werd weer gegeven. De kinderen konden een tekening maken of een kleurplaat kleuren tijdens de dienst. Na de dienst was er gelegenheid om derde wereld producten te kopen. Onder genot van een kop koffie en thee werd er nog gezellig nagepraat. De collecte voor het goede doel, was dit keer voor het Hospice en Logeerhuis in Lemelerveld. Deze collecte heeft het mooie, ongelofelijke bedrag van € 1500,-- opgebracht. De 2de collecte was voor de onkostenbestrijding van de viering en telde € 475,--. Allen Hartelijk dank!!