• 150 jaar

Mededeling Parochiebestuur aftreden locatieraad Dalfsen

Recent heeft de locatieraad Dalfsen het parochiebestuur laten weten per direct af te treden. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan. Het parochiebestuur respecteert het besluit van de locatieraad Dalfsen en wil hen op de eerste plaats bedanken voor de jarenlange inzet en betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap Dalfsen. De lopende zaken kunnen nog worden waargenomen door de aftredende locatieraadsleden. Het pastoraat zal op de gebruikelijke manier ingevuld blijven. Zo nodig kunt u zich ook direct tot het secretariaat van het parochiebestuur wenden. Op de website en in het parochieblad of achter in de kerk vindt u de contactgegevens.

Wij realiseren ons dat het een schok is voor de geloofsgemeenschap Dalfsen. Het is het gezamenlijke doel van de aftredende locatieraad en het parochiebestuur om de continuïteit van de activiteiten binnen de geloofsgemeenschap Dalfsen te waarborgen. Direct na de zomerperiode zal het parochiebestuur met de geloofsgemeenschap Dalfsen een extra parochieavond beleggen. Het doel is een nieuwe bezetting van de locatieraad te realiseren. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Het parochiebestuur