• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Vrijwilligersnieuws

Er hebben zich in korte tijd enkele wisselingen van de wacht voorgedaan.
In de aankondiging van het H. Hartfeest stond al te lezen dat Annie Velthuis gestopt is als wijkvertegenwoordiger voor wijk 3 en Dinie Schoorlemmer (Ankerstraat 1) dit overneemt.
Hein Velthuis is gestopt als bezorger van het parochieblad voor de Zennepweg en omgeving.
Johan Baarslag (Zennepweg 23) neemt dit van Hein over. Hein en Annie zijn nu “met pensioen” voor wat betreft hun bijdrage aan het vrijwilligerswerk in onze geloofsgemeenschap. Twee echte volhouders waren het, respectievelijk 50 en 30 jaar hebben ze zich ingezet.
Riky Harink is gestopt in de groep die beurtelings de parochietelefoon bij zich heeft, voor bereikbaarheid buiten de openingsuren van het secretariaat. Anja en Jan Groote Bromhaar nemen dit van haar over. Riky heeft zich vanaf het begin van deze groep beschikbaar gesteld.
Nolly Holterman is gestopt als afgevaardigde van de H. Hartkerk in de Raad van Kerken. Angela Jansen is haar opgevolgd.
Alle “afzwaaiers” heel hartelijk dank voor jullie inzet en alle opvolgers veel plezier bij het vrijwilligerswerk.