• 150 jaar

Mariaviering in de tuin van de pastorie

Op zaterdagavond 13 mei was het stralend weer om een Mariaviering in de tuin te houden. Thema van de viering was: Maria Lerares van het leven. Maria maakte veel mee in haar leven en had ook veel zorgen om haar Zoon. De zorgen die Maria had om haar Zoon, hebben ouders nu ook om hun kinderen. Zo werden de Bijbelse verhalen geplaatst in het dagelijks leven van iedere ouder. Het dameskoor verzorgde de zang en er was veel belangstelling.