• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Update: Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen 2023

Ook dit jaar stond de dag voor Koningsdag in het teken van de lintjesregen. Elf inwoners van de gemeente Dalfsen mochten op 26 april een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Erica van Lente verraste de zogenoemde gedecoreerden in de ochtend met het grote nieuws en reikte de onderscheiding uit. Tijdens de speciale Oranjereceptie in het gemeentehuis op 26 april om 15.30 uur worden alle gedecoreerden nog eens extra in het zonnetje gezet.

De volgende drie Lemelervelders ontvingen deze Koninklijke Onderscheiding.

Hans Heerink

Hans Heerink (67 jaar) uit Lemelerveld is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf de oprichting van de wekelijkse dorpskrant De Lemelervelder in 1981 is Hans Heerink een betrokken redactielid. De Lemelervelder is ontstaan door de verdeelde berichtgeving van activiteiten in Lemelerveld. Destijds viel Lemelerveld nog onder 4 gemeenten. Naast schrijven en fotograferen houdt hij zich ook bezig met de historie van het dorp. Hij heeft veel onderzoek gedaan en hier artikelen over geschreven.

Hans Heerink is ook al ruim 40 jaar vrijwilliger bij volleybalvereniging De Bevers. Hij was voorzitter, bestuurslid en was tot 2000 trainer van diverse teams. Daarnaast organiseert hij onder andere jaarlijks het Open Volleybaltoernooi, waarbij hij de communicatie, indeling en sponsoring verzorgt. Mede dankzij zijn inzet is het een actieve volleybalvereniging.

Verscholen in de mooie natuur bij Lemelerveld ligt Natuurlijk Heidepark. Het park bestaat uit een klimbos, een gratis toegankelijke speeltuin en een natuurbad. Hans Heerink is sinds 2019 vrijwilliger voor de stichting en heeft geholpen bij de herbouw van het hoofdgebouw. Ook zorgt hij voor publiciteit voor Natuurlijk Heidepark.

Verder is Hans Heerink sinds 1991 huisfotograaf voor de Emmanuelparochie en vrijwilliger voor de Raad van Kerken Lemele. Naast deze activiteiten was hij ook lid van de Medezeggenschapscommissie bij de voormalige H. Hartschool en is hij sinds 2016 fotograaf voor zorgcentrum Brugstede.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voor het dorp Lemelerveld is Hans Heerink woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1974-heden: Vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van de Volleybalvereniging De Bevers in Lemelerveld. Betrokkene fungeerde tot 2000 als trainer van diverse teams. Hij initieert en organiseert het jaarlijks open volleybaltoernooi, waarbij hij de communicatie, indeling en sponsoring verzorgt.
1981-heden: Redacteur bij de wekelijkse dorpskrant De Lemelervelder en de website Sukerbiet.nl. Betrokkene fotografeert en schrijft nieuwsartikelen. Hij doet onderzoek naar de lokale geschiedenis en publiceert daarover.
1991-heden: Vrijwilliger bij de Heilig Hartkerk te Lemelerveld. Betrokkene fungeert als huisfotograaf bij bijzondere gebeurtenissen en huldigingen. De foto’s plaatst hij op de website en hij zorgt ervoor dat alles bij de lokale media terecht komt.
2009-2012: Lid van de Medezeggenschapscommissie bij de voormalige H. Hartschool in Lemelerveld.
2016-heden: Vrijwilliger bij zorgcentrum Brugstede in Lemelerveld.
2019-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Natuurlijk Heidepark. Betrokkene ondersteunde bij de bouw van een nieuw hoofdgebouw met name bij het loodgieterswerk en de elektra. Daarnaast fungeert hij als fotograaf.

Annie Kelder

Annie Kelder (77 jaar) uit Lemelerveld is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Annie Kelder zet zich op meerdere maatschappelijke terreinen in voor het dorp Lemelerveld. Haar aandacht gaat met name uit naar de minderbedeelden, zoals zieken, ouderen en alleenstaanden.

Al 43 jaar zet Annie Kelder zich in voor de Rooms-Katholieke Emmanuelparochie in Lemelerveld. Wekelijks maakt ze de bloemstukken voor de erediensten en was ze leider van de Tienerclub. Ook is Annie Kelder al 27 jaar actief voor de Vrouwenvereniging Zij Aktief Lemelerveld. Vanuit de functie als voorzitter is ze nauw betrokken bij activiteiten. Samen organiseren ze gezellige, informatieve en creatieve avonden. Verder is Annie Kelder al ruim 20 jaar actief als vrijwilliger voor zorgcentrum ‘t Anker in Lemelerveld. Zij ondersteunt de dagbesteding, gaat op pad met de cliënten, kookt en organiseert activiteiten.

Als bestuurslid is Annie Kelder al sinds 2006 zeer betrokken bij Caritas Lemelerveld. Dit is een onderdeel van PCI Emmanuel en ondersteunt de minima in Lemelerveld. Ouderen, alleenstaanden en zieken worden bezocht en ze organiseren ontmoetingsdagen om de contacten te stimuleren.

Vanaf de oprichting van het eetcafé in Kulturhus De Mozaïek is Annie Kelder hier vrijwilligster. Het eetcafé is een sociaal initiatief. Er wordt gekookt door vrijwilligers voor iedereen die gezellig mee wil eten. Veelal mensen die alleenstaand zijn. Het is een activiteit die zeer gewaardeerd wordt en van grote betekenis is voor een grote groep mensen in Lemelerveld.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Annie Kelder woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1980-heden: Vrijwilliger bij de Heilig Hart Kerk in Lemelerveld. Annie Kelder verzorgt mede de groenvoorziening. Daarnaast was zij leider van de Tienerclub.
1995-heden: Vrijwilliger bij en voorzitter van de vrouwenvereniging Zij Aktief in Lemelerveld.
2002-heden: Vrijwilliger bij het Rosengaerde zorgcentrum locatie ‘t Anker in Lemelerveld. Betrokkene ondersteunt bij de dagbesteding en begeleidt de activiteiten. Daarnaast kookt zij voor de bewoners.
2004-2020: Vrijwilliger bij het eetcafé van het Kulturhus Mozaïek in Lemelerveld.
2006-heden: Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Caritas Lemelerveld, onderdeel van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) in de Emmanuel parochie. Annie Kelder organiseert activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, kerstdiner en attenties voor zieken en ouderen.

Leo Broeks

Leo Broeks (64 jaar) uit Lemelerveld is woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Leo Broeks heeft op veel terreinen zijn kennis en kunde binnen de gemeenschap laten zien. Hij heeft ruim 20 jaar agrarisch bestuurswerk verricht binnen het (Overijssels) Agrarisch Jongeren Contact en de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO).

Vanaf 1987 is hij in totaal 14 jaar bestuurslid geweest van de Rabobank Dalfsen-Lemelerveld. Ook is hij twee jaar lid geweest van de Schatterscommissie van het landinrichtingsproject (ruilverkaveling) Marshoek – Hoonhorst. Deze ruilverkaveling betrof een gebied binnen de gemeenten Dalfsen, Heino/Raalte en Zwolle met honderden agrarische bedrijven. In 2001 is Leo Broeks gekozen als gemeenteraadslid en heeft hij zich tot 2006 ingezet voor het CDA. Daarnaast is hij zeer actief binnen de geloofsgemeenschap Emmanuelparochie in Lemelerveld: acoliet, onderhoud en beheer, installatie moderne technieken en als penningmeester. Naast het runnen van zijn melkveebedrijf vindt hij ook altijd tijd om actief te zijn voor de Buurtvereniging De Groenlanders.

Leo Broeks betekent op maatschappelijk gebied veel voor de lokale gemeenschap. Met zijn deskundigheid, betrokkenheid en plichtsgetrouwe inzet is hij niet meer weg te denken als vrijwilliger. Mensen doen graag en vaak een beroep op hem.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Leo Broeks woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1979-1986: Voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Agrarisch Jongeren Kontakt.
1979-1986: Bestuurslid van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt.
1988-1995: Secretaris en voorzitter van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond afd. Hoonhorst.
1995-1999: Secretaris en voorzitter van de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie.
1987-2001: Bestuurslid van Rabobank Dalfsen-Lemelerveld.
1990-1991: Lid van de Schatterscommissie van het landinrichtingsproject (ruilverkaveling) Marshoek – Hoonhorst.
1999-heden: Vrijwilliger bij buurtvereniging De Groenlanders.
2001-2006: Gemeenteraadslid gemeente Dalfsen.
2001-2021: Penningmeester van de locatieraad H. Hart van Jezus te Lemelerveld, onderdeel van de Emmanuelparochie.
2021-heden: Penningmeester van de Emmanuelparochie. Daarnaast zet betrokkene zich in voor de Aktie kerkbalans en het beheer en onderhoud van de gebouwen en fungeert hij als acoliet.

Verrassing voor de gedecoreerden in Lemelerveld

Op woensdag 26 april 2023 al vroeg kwam burgemeester Erica van Lente in een brandweerbusje samen met een fotograaf en twee medewerkers van het gemeentehuis aangereden om lintjes uit te reiken aan de personen die vandaag gedecoreerd zouden worden. Nu is het altijd weer spannend dat het bericht van te voren niet uitlekt en dat het echt een verrassing is.

Hans Heerink had van zijn vrouw Ingrid te horen gekregen dat zij vandaag samen met de kinderen een wandeling van Natuurmonumenten zouden gaan maken. Hans was gisterenavond erg verbaasd dat hij van de Lemelervelder geen embargobericht had gekregen om vandaag eventueel foto’s te maken. Groot was dan ook de verrassing dat de burgemeester voor de deur stond om hem een lintje op te spelden.

Annie Kelder was helemaal verrast. Haar dochters zouden vanmorgen komen voor haar verjaardag (ze was afgelopen maandag jarig). Veertien dagen geleden had ze nog gedroomd dat ze een lintje zou krijgen en dat ze absoluut niet wist hoe ze dat moest gaan doen.

Leo Broeks had te horen gekregen dat een familie, waar hij vroeger in zijn opleiding als stagiair had gewerkt, op de koffie zou komen. Hij was dan ook heel erg verbaasd en verrast dat de burgemeester er aan kwam.

Ze kregen alle drie thuis hun lintje opgespeld door de burgemeester. Ook kregen ze een prachtig boeket en een uitnodiging om ’s middags op de Oranjereceptie in het gemeentehuis te komen.

Oranjereceptie

De Oranjereceptie werd in het gemeentehuis gehouden. Het was daar een drukte van jewelste want er waren elf gedoceerden in de gemeente Dalfsen. Burgemeester Erica van Lente verwelkomde samen met kinderburgermeester Benthe Dijkman allen. De gedecoreerden werden een voor een naar voren geroepen en er werd nog een keer in het kort verteld waarom ze deze onderscheiding kregen. Ze kregen van de kinderburgemeester een oranje bloem aangeboden. Na het officiële gedeelte werd er buiten nog een groepsfoto gemaakt. Daarna was er nog een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.

Zaterdagavond 29 april wordt er na de dienst van 19.00 uur in de H. Hartkerk nog een receptie gehouden voor Annie, Hans en Leo in het Parochiecentrum.