• 150 jaar

Overleden

Dinsdagmorgen 11 april is na een korte periode van ziekte overleden onze parochiaan Gerrit Johannes Vree, sinds 15 augustus 2016 weduwnaar van Mies Vree-Schotman. Gait werd 92 jaar. Tot het laatst toe woonde hij op zijn vertrouwde plekje aan de Beldmansweg. Op zondag 16 april is er om 19.30 uur een Avondwake in onze kerk waarna er in het naastgelegen parochiecentrum gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren. De gezongen Uitvaartviering is maandag 17 april om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
De avondwake en uitvaart is te volgen via livestream.

Voorganger: Nolly Holterman