• 150 jaar

De Stille Omgang 2023

Op zaterdag 18 maart mochten we met een groep van 13 parochianen op weg naar Amsterdam om de Stille Omgang te gaan lopen. We verzamelden vanuit verschillende geloofsgemeenschappen (Dedemsvaart- Ommen- Hardenberg- Heino) bij het centraal station van Ommen. Met twee maal een overstap kwamen we aan tegen de klok van drie uur in Amsterdam waar we in de oude stationsrestauratie een kop koffie hebben genuttigd onder het ziende oog van de ‘witte papegaai’.

De middag werd gevuld door de kerk van de Krijtberg te bezichtigen. Licht werd er ontstoken en de stilte werd even gezocht om nadien verder te wandelen door Amsterdam. Als je in Amsterdam bent dan mag natuurlijk het Begijnenhof niet ontbreken, daar waar ook de Begijnenhofkapel is, die helaas door restauratie niet open was, een belangrijk onderdeel van de Stille Omgang.

Nadat we een gemakkelijke maaltijd hadden genuttigd bij een Fastfood concern is er een uur vrijetijd gecreëerd om Amsterdam te bekijken in eigen tijd en tempo. Tegen 18.30 uur hadden we afgesproken om ons te verzamelen bij het Nationaal Monument op de Dam. Daar heeft Pastor Ria Doornbusch een inleiding gehouden over de Stille Omgang, met haar betekenis en het jaarthema: “Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen”. Het thema verwijst onder anderen ook naar het gedicht van Titus Brandsma die we als bezinning gebruikt hebben bij de Stille Omgang.

O, Jezus , als ik U aanschouw, dan leef weer dat ik van U hou en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzondren vrind.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, Och alle lijden is mij goed. Omdat ik daardoor U gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed meer weet. Maar ’t alleruitverkorenst lot. Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, ’t alleen zijn wordt ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alle goed.

Na de inleiding zijn we in stilte en in gebed gaan lopen met onze eigen intenties. Via de Nieuwendijk, Prins Hendrikkade, Warmoesstraat, Nes, Langebrugsteeg en Kalverstraat waar het wonder op 15 maart 1345 mocht geschieden.

We hebben na de ‘Omgang’ ons aangesloten bij de Eucharstieviering in de Nicolaaskerk in Amsterdam waar een plechtige Eucharistieviering plaats vond met hoofdcelebrant Kardinaal Eijk voor het bisdom Utrecht.

Ja, en dan weer huiswaarts zodat de laatste trein gehaald kon worden en we met elkaar in Ommen konden eindigen na een zeer waardevolle en inspirerende dag om 00.37 in de nacht.

Pastor Ria Doornbusch