• 150 jaar

Paaspakketten actie voor de minima

Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) wil ook dit jaar in ons dorp bij de minima een pakket bezorgen voor de paasdagen. Om deze pakketten gevuld te krijgen willen wij weer een beroep op u doen. Tijdens de Veertigdagentijd willen wij u vragen om houdbare (minimaal nog 4 weken houdbaar) producten aan te leveren. Van deze producten zal SSK pakketten maken en voor de paasdagen bezorgen bij de minima. Er zal vanaf 25 maart t/m 1 april een winkelwagen voor de actie bij de Plus supermarkt staan, om uw producten in te zamelen.

Wilt u liever geld geven, dan kunt U ook een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL23 RABO 0120 8486 43 t.n.v. ‘Sociaal Steunpunt Kerken’, onder vermelding van paaspakketten. Van de bijdragen worden dan producten en waardebonnen gekocht.

Laten we plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben, samen helpen.