• 150 jaar

Kerstpakketten voor de minima van Lemelerveld

De al maar stijgende energiekosten en de hoge inflatie hebben veel mensen met een laag inkomen dit jaar hard getroffen. Het Sociaal Steunpunt Kerken gaat daarom met kerst weer pakketten rondbrengen naar de minima van Lemelerveld. Ook brengt het Sociaal Steunpunt bloemetjes rond als ‘Steuntje in de rug’ voor Lemelervelders die dit jaar veel tegenspoed te verwerken kregen. U kunt helpen door een bijdrage over te maken op bankrekening NL23RABO0120848643 ten name van ‘Sociaal Steunpunt kerken’ onder vermelding van ‘bijdrage kerstpakketten’. Ook aan de ondernemers van Lemelerveld wordt weer om een bijdrage gevraagd. In de kerken zal met de kerst ook voor de actie gecollecteerd worden. Van alle binnengekomen bijdragen worden producten of waardebonnen van lokale ondernemers gekocht. Laten we in deze moeilijke tijden een beetje extra voor elkaar zorgen. In onze kerk zal na de vieringen op kerstavond en kerstdag een deurcollecte worden gehouden voor deze actie.