• 150 jaar

Blijft dit doen om Mij te gedenken

Onder deze titel publiceerde onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, recent een beleidsnota over de Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen. In deze beleidsnota spreekt hij over de viering van de Eucharistie als hoogtepunt en bron, maar ook over het ‘afschalen’ van de Woord- en Communievieringen. In persoonlijke contacten, maar ook tijdens vergaderingen en bijeenkomsten in onze Emmanuelparochie, hebben we gehoord over en ook geluisterd naar de onrust, boosheid, onbegrip en verwarring die bij veel vrijwillige voorgangers en parochianen is ontstaan over dit nieuwe beleidsstuk van onze Kardinaal.
Klik hier voor het hele artikel namens het pastoraal team.