• 150 jaar

Dankwoord diaken Meijer

Zaterdag 7 mei heb ik de diaken wijding ontvangen. Een dag later was in het Eucharistisch centrum in Ommen mijn eerste viering waar ik geassisteerd heb.

Dankbaar kijk ik terug op de plechtigheden. Vele geïnteresseerden, waaronder ook kinderen, bezochten de wijding in Utrecht. De post bracht kaarten met felicitaties en in Utrecht heb ik cadeaus ontvangen. De crowdfunding actie van de parochie om mij liturgische kleding te schenken was een succes. Ik heb een albe, dalmatieken en stola’s in de meest voorkomende liturgische kleuren in gebruik mogen nemen. Ik wil u danken voor uw gebed, de felicitaties, cadeaus en uw bijdrage aan de crowdfunding actie.

Inmiddels is het zes maanden later. Natuurlijk hebben rector Kuipers en de docenten van de opleiding mij zoveel mogelijk bagage mee gegeven om als diaken in de parochie te kunnen functioneren. Ik heb ervaren dat het net zo is als wanneer je het rijbewijs haalt, de instructeur en examinator vinden dat je voldoende kennis hebt om zelfstandig de weg op te gaan. Ik kan zelfstandig de weg op, de Heilige Geest begeleidt en sterkt mij en voor vragen kan ik terecht bij mijn collega’s uit het pastorale team. Ik leer iedere dag bij door ontmoetingen met mensen.

Het is voor mij zoeken om de balans te vinden tussen privé, mijn betaalde werk en de onbezoldigde werkzaamheden als diaken in de parochie. In de zoektocht hoe ik liturgisch zichtbaar kan zijn, is naar voren gekomen dat bezoekwerk en het assisteren in vieringen of het zelfstandig voorgaan op dit moment het best passend zijn voor mij, het pastoraal team en de Emmanuel parochie.

Hoogtepunten in mijn dienstwerk waren dat ik Amber op de Belte en Mats in Vilsteren heb gedoopt. Ik had mooie inspirerende voorbereidende gesprekken met de ouders van de dopelingen die heel bewust kozen voor de doop van hun kind.

Ik wil u een goede en inspirerende advent toewensen op weg naar Kerstmis.

Hartelijke groet,

Diaken Richard Meijer