• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Samen zorgen voor warmte

December: de maand van gezelligheid, lichtjes en Kerstfeest. Maar steeds meer mensen gaan vol zorgen de komende tijd in. Hun energiekosten zijn sterk gestegen en de boodschappen zijn door de inflatie een stuk duurder geworden. Het gevolg: ernstige financiële problemen. Ondanks de hulp van de overheid komen ze niet meer rond.

Hopelijk hoort u, hoor jij bij de dorpsgenoten die nog een gunstig energiecontract hebben en dus geen last hebben van de sterk gestegen energiekosten. Toch krijgt ieder adres in november en december in totaal € 380,00.

De diaconieën en caritassen van de kerken in de gemeente Dalfsen hebben daarom de actie -Dalfsen geeft warmte- opgezet. Ze roepen iedereen op die het geld niet echt nodig heeft om dat te delen met degenen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Juist voor mensen die Jezus Christus willen volgen, is delen een concrete uiting van Hem volgen.

De eerste actie in het voorjaar maakte het mogelijk om 160 gezinnen een cadeaukaart van een plaatselijke supermarkt te geven. Dat willen we ook graag in de dure maand december gaan doen. Laten we er samen voor zorgen dat zij zich gezien, gesteund weten door deze actie. Zo zorgen we samen voor warmte in de koude decembermaand.

Mogen wij op je rekenen? Meer informatie? Kijk op: https://www.noodfondsdalfsen.nl.

Je bijdrage kun je storten op rekening NL66ABNA0109944216 van Noodfonds Dalfsen o.v.v. “Dalfsen geeft warmte”.

Deze actie wordt mede georganiseerd door alle Lemelerveldse kerken en het Sociaal Steunpunt.