• 150 jaar

Wat is de rol van de Kerk in tijden van crisis?

Onderzoek onder kerkgangers in heel Nederland

De opvang van vluchtelingen, de alsmaar oplopende energieprijzen, de toenemende eenzaamheid, de coronacrisis die nog altijd niet uit beeld is én natuurlijk de oorlog in Oekraïne: de crisis lijken zich de laatste tijd op te stapelen. Veel parochies, kloosters en gemeenten zien een helpende taak voor zichzelf weggelegd. Zo realiseren ze -vaak in samenwerking met de lokale overheid- opvangplekken voor vluchtelingen, is er diaconale hulp voor mensen die het financieel zwaar hebben en zetten veel kerken en kerkelijke vrijwilligers zich in voor bijvoorbeeld voedselbanken, schuldhulpverlening of projecten die eenzaamheid tegengaan.

Hoe ziet u als kerkganger deze helpende rol van de kerk? Die vraag staat centraal in een online onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens namens Actie Kerkbalans vanaf 31 oktober uitvoert onder kerkgangers in heel Nederland. In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd wat u van de kerk verwacht in de verschillende crises, en hoe u dit terugziet in uw parochie of gemeente.
Ervaart u zelf steun van de kerk? En in hoeverre bent u bereid de kerk in tijd van crisis – nog of juist – te steunen?

Bij deze nodigen we u van harte uit mee te doen met dit online onderzoek!
Dit kan via www.gevenaandekerk.nl. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Doet u mee? Uw mening telt!

Actie Kerkbalans verwacht dat het onderzoek waardevolle informatie oplevert over de rol van de kerk in tijden van crisis. Bij de start van Actie Kerkbalans in januari 2023 worden de uitkomsten van het onderzoek naar buiten gebracht.