• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Boerderijviering druk bezocht

Op zondag 30 oktober was er een bijzondere kerkviering in het teken van het platteland en kerk. Dit jaar waren we te gast op het bedrijf van de familie van den Berg, Migaweg 2, Lemelerveld. De zang werd verzorgd door Voices.
De werkgroep KiP, Kerk in Platteland (samenwerking HeiligHartkerk Lemelerveld en Willibroduskerk Vilsteren) organiseerde deze viering dit jaar samen met de Brugkerk Lemelerveld. De viering werd geleid door pastoraal werkster Marga klein Overmeen en predikant George Naber. Tezamen met de leden van de werkgroep is de viering ingevuld.

Dit jaar had de boerderij-viering als thema “Wat eddie” (wat eet jij?)
Met als ondertitel “welke boodschap neem je mee?” De viering begon zoals elk jaar met koffie vooraf en bij de start van de viering met het voorstellen van Leo en Stephanie en hun kinderen met een korte uitleg over het bedrijf waar we te gast waren.

De aanloop was fantastisch, alle stoelen waren bezet en er zijn er zelfs nog wat bijgehaald, waardoor er naar inschatting zo rond de 240 mensen aanwezig waren bij de viering. De sketch (een ontmoeting bij de Coop) en een dialoog om over na te denken werd door de predikant George Naber en Stephanie van de Berg heel mooi in beeld gebracht. Soms mogen we ons wel wat minder druk maken voor de dag van morgen. Het mag allemaal wel wat “gewoner” en kijk om naar de ander, in plaats van alleen naar jezelf. Heb vertrouwen dat het ooit weer goed komt. Dat geeft meer rust in je hoofd.

Na de viering was het weer tijd voor koffie met krentewegge en kon men napraten en rondkijken op de boerderij met uitleg van Leo en Stephanie.

Een aantal gemeenteleden en parochianen werden na de viering nog bezocht met een pakketje producten van de Heileuver met als boodschap dat we op deze wijze onze betrokkenheid met hen wilden delen. De collecte was bestemd voor steunpunt kerken Lemelerveld.

“Wat eddie” is een online platform waarbij Stephanie, Linda, Esther en Laura het leven en werken op de boerderij en wat er komt kijken bij voedselproductie in beeld brengen om zo de verbinding met de burger te leggen en te voeden met informatie vanaf diverse agrarische bedrijven.

Een prachtige ongedwongen viering, waarbij iedereen wel “een boodschap mee kon nemen.”

Werkgroep KiP

Foto’s: Hans Heerink


Een klein stukje film van de boerderijviering bij de familie van den Berg.