• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Avond over: Boeren en hun toekomst in De Belte

Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen” zegt het spreekwoord. Mocht daar vroeger nog een kern van waarheid in hebben gezeten, tegenwoordig gaat dat zeker niet meer op.
Juist de boer van tegenwoordig is onderhevig aan veranderingen: politieke besluiten, marktwerking en vele andere besluiten die genomen worden buiten hem om.


Deze avond zal in het teken staan van de Stikstofcrisis.
Berny Remerink, een jonge boer in hart en nieren en Jan Oude Hengel, werkzaam bij ForFarmers, en specialist in deze problematiek, vertellen over wat de stikstofcrisis voor hen betekent en hoe zij de toekomst zien van de boer.
Een zeer informatieve avond voor boer én burger waar ook ruimte is om elkaar te ontmoeten.


Datum: 8 November
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Parochiecentrum De Belte
Begeleiding: pastor Marga klein Overmeen
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee