• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Boerderijviering zondag 30 oktober bij familie van den Berg

Op zondag 30 oktober houden we een bijzondere kerkviering in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie van den Berg, Migaweg 2, Lemelerveld. De zang wordt verzorgd door Voices.

Dit jaar heeft de boerderij-viering als thema “wat eddie” (wat eet jij?)
Met als ondertitel “welke boodschappen neem jij mee”?

Vanaf het begin van de schepping heeft God de opdracht gegeven om de aarde en wat erop leeft te beheren. Zorgen voor alles wat er groeit, leeft en bloeit. In deze rumoerige en onzekere tijden wordt de agrarische sector hard beoordeeld op haar resultaten en de effecten op de wereld om ons heen.

De dienst begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 ontvangst met koffie.

De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering, die geleid wordt door pastoraal werkster Marga Kleinovermeen en predikant George Naber.

Na de dienst is er gelegenheid om de boerderij van de familie van den Berg te bezichtigen.

De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.

P.S. we zitten in een schuur, zorg voor warme kleding.