• Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

        Meer informatie

 

Verslag van de Lourdes-reis

Lourdes 7 t/m 12 september 2022
Op basis van de woorden uitgesproken van mijn werkgever (die vroeger Lourdes bezocht) dacht ik dat het in Lourdes alleen om de commercie draaide. Ik wist niet wat me daar overkwam. Nu weet ik al dat ik deze uitspraak niet kan bevestigen. Op het terrein van het Heiligdom overviel me de enorme harmonie die daar heerst. Voor mij (persoon die de eerste keer naar Lourdes ging) was het bijzonder, prachtig om een aantal dagen samen te zijn met mensen die ik niet ken, maar met wie ik al gauw contact kreeg. In onze groep waren deelnemers die al vaker in Lourdes geweest zijn, misschien 4de of 5de keer, maar ook mensen die Lourdes de eerste keer bezochten. Heiligdom van Lourdes is voorgesteld als pastorale thema voor dit jaar met de woorden: “Ga aan de priesters zeggen …” De andere delen van deze bekende zin, uitgesproken door Maria aan Bernadette Soubirous, worden bewaard voor bedevaartseizoen 2023 en 2024.

Tijdens de bedevaart hebben sommigen van ons verschillende rollen gehad, ene was een gewone pelgrim, ander een vaandeldrager (tijdens de sacramentsprocessie mocht ik zelf een vaandel dragen; echt een bijzondere ervaring om zoveel knielende mensen te zien voor het Allerheiligst Sacrament). Onze groep heeft deel genomen aan verschillende vieringen, onder anderen: welkomstviering, de handoplegging, de lichtprocessie (die greep me echt aan, al die mensen met kaarsen in hun hand, veel zieken in de rolstoelen en vrijwilligers die voor hen zorgden), de sacramentsprocessie, de internationale mis, de mis aan de Grot (wonderbare ervaring toen ik me besefte dat ik op dezelfde plek sta waar Bernadette in 1858 jaar stond toen Maria aan haar verscheen), verder de viering van Barmhartigheid, de kruisweg en de afscheid mis.

Rondom thema: “Ga aan de priesters zeggen …” hebben we ons verzameld in het hotel “Padoue” waar mgr. Woorts een prachtige avond georganiseerd heeft, waar veel ruimte was om persoonlijke ervaringen of je levensverhaal met anderen te delen. Mgr. Woorts heeft een sfeer gecreëerd om harten van mensen open te stellen. Het raakte velen van ons diep. Sommigen vertelden heel gemakkelijk hun verhaal, wat hen raakt en bezighoudt. Soms verhalen van eenzaamheid en wanhoop die dankzij een sterk geloof en het toevertrouwen aan God, veranderd zijn in vreugde en blijheid. Er was ruimte voor tranen, gelach en eerlijkheid.

Niemand is zonder eigen intenties naar Lourdes gekomen, sommige van ze werden voorgelezen tijdens de vieringen, de rest hebben we toevertrouwd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Koor uit Ommen “Intermezzo” zorgde voor een geweldige muziek. Dat gaf aan onze pelgrimstocht meer een plechtiger en ontroerend karakter. De pelgrims stelden de optredens van ons koor zeer op prijs en we hopen stiekem dat het koor over een tijdje weer met ons mee wil gaan om in Lourdes gezamenlijk te zingen omdat er een oud gezegde luidt: “zingen is twee keer bidden”.

Ik denk dat ik het niet verkeerd heb als ik zei dat we (we = bedevaart deelnemers, gewone mensen uit verschillende kerken van onze Emmanuelparochie en andere Nederlandse parochies) met elkaar zeker een sterke band opgebouwd hebben en met elkaar verbonden raakten. We hebben met elkaar gelachen, gepraat waardoor we elkaar beter leerden kennen, gegeten, samen gezongen en deel genomen aan verschillende excursies (wandeling aan de Grot of de Pyreneeën bezoeken). Veel verschillende emoties zijn erbij gekomen.

Als deelnemers werden we gevraagd om onze ervaringen met anderen te delen zodat er meer mensen geraakt kunnen worden met het Lourdes wonderverhaal. Geweldig samen in Lourdes te kunnen zijn…., omdat daar maakt het niet uit wie je in je dagelijkse leven bent en wat voor werk je doet of hoeveel geld je verdient. De muziek was prachtig, de gebeden waren inspirerend en de toespraken en getuigenissen hebben ons diep getroffen, ons opgebouwd en ons geloof gesterkt.
Het grote wonder van Lourdes is dat je er snel tot een diep gesprek met een ander komt. Daar ervaar je enorme saamhorigheid. Zelfs niet gelovigen zijn daar van onder de indruk. Daar is een gevoel van vrede overal te voelen. Lourdes als een dorpel van eeuwig leven dat op ons bij de hemelse Vader wacht.