• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Vooraankondiging Bedevaart Kevelaer vrijdag 2 september

Na ruim 2 jaar is er dit jaar weer een Bedevaart naar Kevelaer. Deze ééndaagse bedevaartsreis zal plaatsvinden op vrijdag 2 september 2022. Op deze dag in Kevelaer is er ruimte voor gebed tot Maria Troosteres der bedroefden. Zij geeft ons de kracht van rust en bezinning. En deze dag geeft een gezellig samen zijn. Kortom: Een sfeer van omzien naar elkaar. Nadere mededelingen volgen. Noteer de datum alvast in uw agenda!!! Voor opgave en inlichtingen: 
Dhr. A.van Middelaar tel.: 0529-467964 of bij het secretariaat, H.Hart parochie.

De nadere gegevens van de Broederschap Raalte worden nog uitgewerkt en nagestuurd. Belangrijk is vooral dat deze reis nu op een vrijdag zal zijn en niet op zaterdag zoals gewend was. Op vrijdag 2 september dus. Het vertrek zal ook niet zo vroeg zijn, in verband met het reistijden besluit van de bussen. (verplicht 9 uur stilstaan). Het streven is wel om om 20.00 uur 's avonds weer terug te zijn.