• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Voorgaan bij uitvaarten

Riky Harink is enkele jaren geleden gestopt met het voorgaan in uitvaarten. Angela Jansen heeft haar opgevolgd. Na de cursus voorgaan bij uitvaarten gaat ze sinds twee jaar mee voor in uitvaarten en nu is ze zover dat ze het prima alleen kan. Angela is een vertrouwd gezicht bij ons voor in de kerk. Jaren heeft ze avondwake’s gedaan en ze is lectrice in de weekendvieringen. Aan ervaring geen gebrek dus. Ook zingt ze bij Con Amore. Wat dat betreft is ze helemaal ingeburgerd op het priesterkoor. Samen met Nolly Holterman vormt zij de uitgeleidegroep en ze gaan voor op basis van beschikbaarheid. Natuurlijk is er ook altijd de mogelijkheid dat de pastoor de uitvaart doet. Alles gaat in goed onderling overleg. We wensen Angela succes met haar werkzaamheden voor onze geloofsgemeenschap en hopen dat ze dit nog lang en met plezier mag doen.

De pastoraatsgroep