• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Huldiging vrijwilligers

Als vanouds willen we op het patroonsfeest van onze geloofsgemeenschap, de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Met name hen die dit al 25, 40 of 50 jaar doen.
Na de viering van zondag 26 juni zullen 5 personen worden gehuldigd.
Riky Harink is al 50 jaar vrijwilligster. Begonnen toen de kinderen naar school gingen en zij ging meewerken in de gezinsvieringen en daarna, nooit meer gestopt. Riky was en is aktief op vele fronten. Zowel in het bestuur als in de vele vieringen waarin zij voorging tot het bezorgen van het parochieblad en de kerkschoonmaak.
Fons Wanink maakt zich al 40 jaar verdienstelijk. Begonnen in het parochiebestuur en nu weer aktief in de pastoraatsgroep en daarbij tussendoor nog Caritas, collectant en hulp bij het onderhoud van de gebouwen.
Riky Brok, Herman Ogink en Ria Zandman zetten zich al 25 jaar belangeloos in.
Dat doen/deden ze o.a. in het bestuur, beheer, tienerclub, Kerk In Platteland en onderhoud van de begraafplaats.
U ziet het, zomaar een greep uit de vele soorten werkzaamheden die onze locatie maakt tot wat het nu is. We prijzen ons gelukkig met zoveel inzet en trouw.
We hopen vele mensen welkom te heten in het parochiecentrum. Zo kunnen we laten merken dat we samen parochie zijn.