• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Werkgroep JeugdHart

Een paar weken geleden werden er 50 ballonnen rondgebracht met daarin de uitnodiging voor zaterdagmiddag 2 april. De werkgroep en natuurlijk Pastoor Monninkhof hebben persoonlijk ballonnen weggebracht. Pastoor Monninkhof heeft dit keer de Nieuwelanden bezocht en daar 7 km gelopen om alle ballonnen te bezorgen. Geweldig! Een gezellige middag met wat te eten en te drinken op 2 april van 16:30 tot 18:30 uur stond er op de uitnodiging. Nou, dat was het zaterdag, een fantastisch middag waar 33 kinderen van groep 5 t/m 8, op de uitnodiging waren gekomen. Na een welkom door Pastoor Monninkhof in het parochiecentrum hebben we verschillende spelletjes gedaan, maar het was vooral heel gezellig, met veel gelach en de nodige adrenaline om de spelletjes te winnen. Om 18:00 uur gezamenlijk patat gegeten met knakworst wat ons heerlijk deed smaken. Daarna ging een ieder met een volle maag naar huis.le kinderen hebben ook nog een happy stone gemaakt. Stenen van de Sallandse Lemelerberg zijn beschilderd en bestemd voor de kinderen uit de Oekraïne die in de Imminkhoeve in Lemele verblijven. Zo hebben we deze middag ook stil gestaan bij de kinderen die noodgedwongen moesten vluchten uit een wereld van geweld. Zaterdagavond in de viering heeft Pastoor Monninkhof de stenen gezegend en donderdagavond 7 april tijdens de informatieavond in de Imminkhoeve, zullen de stenen worden overhandigd. Dat deze stenen blijde gezichtjes mogen opleveren bij de kinderen uit de Oekraïne. Kinderen allemaal bedankt voor zoveel enthousiasme en gezelligheid. Tot de volgende keer!

Werkgroep JeugdHart