• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Even voorstellen: uw nieuwe penningmeester!

Ik weet niet of u het allemaal mee heeft gekregen, maar dit voorjaar was het wel even zorgelijk binnen het parochiebestuur van de Emmanuel.
Er was al een vacature voor secretaris, maar nu moest de penningmeester Jeroen Wibier ook verplicht terugtreden vanwege verloop van zijn termijnen.
Nadat ik eerder gevraagd was, maar ik daarvoor destijds niet de ruimte had, omdat onze locatieraad ook geen vervanger had voor mijn functie.
Maar Gods wegen zijn niet voor niets ondoorgrondelijk.
Een ander zegt wellicht onder druk word alles vloeibaar, maar ik hou het maar op het eerste.
Hoe het ook zij, er is een vervanger gevonden en dat maakt het voor mij mogelijk om het parochiebestuur weer aan te vullen in de rol van penningmeester.


Wie ben ik?
Mijn naam is Leo Broeks en ben geboren in februari 1959.
Ik ben nu ruim 43 jaar melkveehouder gedeeltelijk in Hoonhorst en de laatste 22 jaar, na een bedrijfsverplaatsing, aan de Dalmsholterweg in Lemelerveld.
Ben getrouwd met Klazien en we zijn samen gezegend met 4 kinderen, die nu allen op eigen benen staan en alweer een tijd uit huis zijn.
Opgegroeid in Hoonhorst heb ik de typische katholieke opvoeding gehad.
Wellicht doordat Klazien van protestantse huize was hebben we bewust gekozen voor één geloofsrichting in de jaren 80.
Maar daardoor hebben we allebei een brede kijk op geloofsovertuiging gekregen.
Ik heb veel bestuurswerk gedaan in landbouworganisaties en later ook nog een periode raadslid geweest voor het CDA in de gemeente Dalfsen.
Daarna ben ik gevraagd in 2006 voor de functie van penningmeester bij de toenmalige parochie Heilig Hart van Jezus in Lemelerveld.
Na de vorming van de Emmanuelparochie ben ik financieel beheerder gebleven in de locatieraad.
Nu na 15 jaar is het ook goed om de overstap te maken als de situatie zo nijpend is.
Het zal geen makkelijke taak worden en hoe de toekomst uitpakt weet ik ook niet, maar ik zal mijn best doen omdat ik het waard vind om ons religieus erfgoed te behouden voor de toekomst in een steeds meer seculariserende westerse wereld.
Met uw steun moeten we in elk geval proberen onze kerken/gemeenschappen te behouden.