• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Overlijden

Donderdagmorgen 9 juli is overleden Gerhardus Bernardus Harink.
Gerard is 82 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Riky aan de Hooilanden 49.

Dinsdagavond 14 juli is er in het parochiecentrum van 19.30 uur tot 20.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.

Woensdagmiddag 15 juli om 14.00 uur is de uitvaartviering in de kerk, aansluitend vind de crematie plaats in crematorium Nijverdal. Zowel de uitvaartviering als crematie zullen in besloten kring plaatsvinden.

Voorgangers: Arnold Huijsmans en Nolly Holterman.