• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Versoepeling coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door.
De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk.
De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
U leest hierover meer in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/